guasha

 

Conheça também:

 

bugei hakushin        radiestesia terapeutica enomoto        shezhen enomoto        fuzhen terapia

 

 

mapa gua sha terapia  gua sha